PIRK ŽALIA GIRIA
6 vnt. PAKUOTĘ IR LAIMĖK
KABANTĮ KRĖSLĄ!
PIRK PAKUOTĘ (6 vnt.)
1,5 L ŽALIA GIRIA (4 RŪŠYS)
REGISTRUOK
ČEKĮ
x 3
x 30 LAIMĖK
Daugiau informacijos: www.loterija.zaliagiria.lt
Akcija vyksta
parduotuvėse
06.11 – 07.11
© 2020 Žalia Giria. Visos teisės saugomos.